• Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Gối đỡ bạc đạn trục 10 12 15 17 20mm

Gối đỡ Asahi Vòng bi FYH UP000 UP001 UP002 UP003 UP004 UP005 UP006 Vòng bi Asahi, FYH, FBJ

Gối đỡ Asahi Vòng bi FYH UFL000 UFL001 UFL002 UFL003 UFL004 UFL005 UFL006  Asahi gối đỡ FYH

Gối đỡ bạc đạn trục 10 12 15 17 20mm

Bạc đạn Công nghiệp ( Vòng bi, Gối đỡ ) : Asahi, FYH, JIB, FBJ, KYK

UCP203, UCP204, UCP205, UCP206, UCP207, UCP208, UCP209, UCP210, UCP211, UCP212, UCP213, UCP214, UCP215, UCP216, UCP217, UCP218

UCP305, UCP306, UCP307, UCP308, UCP309, UCP310, UCP311, UCP312, UCP313, UCP314, UCP315, UCP316, UCP317, UCP318, UCP320, UCP322

Gối đỡ Asahi Vòng bi FYH UFL UP

UCF203, UCF204, UCF205, UCF206, UCF207, UCF208, UCF209, UCF210, UCF211, UCF212, UCF213, UCF214, UCF215, UCF216, UCF217, UCF218

UCF305, UCF306, UCF307, UCF308, UCF309, UCF310, UCF311, UCF312, UCF313, UCF314, UCF315, UCF316, UCF317, UCF318, UCF319, UCF320, UCF322

Gối đỡ bạc đạn trục 10 12 15 17 20mm

UCFL203, UCFL204, UCFL205, UCFL206, UCFL207, UCFL208, UCFL209, UCFL210, UCFL211, UCFL212, UCFL213, UCFL214, UCFL215, UCFL216, UCFL217, UCFL218

UCFL305, UCFL306, UCFL307, UCFL308, UCFL309, UCFL310, UCFL311, UCFL312

Gối đỡ Asahi Vòng bi FYH UFL UP

UCT203, UCT204, UCT205, UCT206, UCT207, UCT208, UCT209, UCT210, UCT211, UCT212, UCT213, UCT214, UCT215, UCT216, UCT217, UCT218

UCT305, UCT306, UCT307, UCT308, UCT309, UCT310, UCT311, UCT212, UCT313, UCT314, UCT315, UCT316, UCT317, UCT318

Gối đỡ bạc đạn trục 10 12 15 17 20mm

UCFC203, UCFC204, UCFC205, UCFC206, UCFC207, UCFC208, UCFC209, UCFC210, UCFC211, UCFC212, UCFC213, UCFC214, UCFC215, UCFC216, UCFC217, UCFC218

Gối đỡ Asahi Vòng bi FYH UFL UP

UCFA203, UCFA204, UCFA205, UCFA206, UCFA207, UCFA208, UCFA209, UCFA210, UCFA211, UCFA212, UCFA213, UCFA214, UCFA215, UCFA216, UCFA217, UCFA218

UCFB203, UCFB204, UCFB205, UCFB206, UCFB207, UCFB208, UCFB209, UCFB210, UCFB211, UCFB212, UCFB213, UCFB214, UCFB215, UCFB216, UCFB217, UCFB218

Gối đỡ bạc đạn trục 10 12 15 17 20mm

UCFK203, UCFK204, UCFK205, UCFK206, UCFK207, UCFK208, UCFK209, UCFK210, UCF211

UCHA203, UCHA204, UCHA205, UCHA206, UCHA207, UCHA208, UCHA209, UCHA210

UCECH203, UCECH204, UCECH205, UCECH206, UCECH207, UCECH208, UCHE209, UCECH210

CÔNG TY TNHH BẠC ĐẠN CÔNG NGHIỆP – MST : 0313920407
VP : Opal Building – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel : (028) 3846 1119  – 0903 765 939
www.bacdancongnghiep.com
www.daycuroacongnghiep.com
Email: bacdancongnghiep@gmail.com

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Gối đỡ bạc đạn trục 10 12 15 17 20mm”